Ja som:
5000
Presentació


Els Catalans tenim actualment una oportunitat única per promoure de manera eficaç la mobilitat sostenible del Vallès. La Vía Verda del Vallès, Camí Verd és sens dubte un projecte que només serà possible si els nostres representants electes són capaços d’adaptar la planificació als nous temps.

Actualment encara existeix la possibilitat d’inserir en el Vallès una Infraestructura viària per el tràfic no motoritzat capaç de promoure de forma eficaç la mobilitat sostenible d’aquest territori. El tram de via ferroviària en desús d'FGC des de l’escola La Vall fins a l’estació de Bellaterra i la reserva de terrenys del Vial Interpolar entre Bellaterra i Sant Cugat, concedeixen al Vallès una oportunitat única per construir la primera Via Verda de la província de Barcelona.


Proposem doncs la construcció d’una Via Verda des del bosc de Ca n'Oriol de Rubí, passant per la zona escolar de Sant Joan, per la Universitat Autònoma de Bellaterra fins a Sant Quirze que hem batejat amb el nom de la Vía Verda del Vallès, Camí Verd. Una enquesta representativa realitzada per la Unió Internacional del Transport Públic al 1991 anunciava que el 73% dels europeus creuen que la bicicleta s'hauria de beneficiar d'un tracte preferent comparat amb el cotxe. Les bicicletes gràcies a les millores tècniques, són modernes, eficients i adequades. No provoquen contaminació, són silencioses, econòmiques, discretes ,accessibles a tots els membres de la família i més ràpides que el cotxe en determinades circumstàncies. La posició més lògica seria que, com a mínim, les nostres autoritats públiques intentessin no discriminar un mitjà de transport en relació a un altre. Seria bo que s'adjudiques a les bicicletes el seu propi espai.


El mínim que podrien fer, per tant, seria dedicar tant esforç, comparativament, a les bicicletes com a altres mitjans de transport, tenint en compte les possibilitats de cada mitjà i el cost de l'equipament que requereix cada un. Actualment l'àrea Metropolitana de Barcelona està en procés de clara expansió. Les grans infrastuctures viaries com el Túnel d'Horta, el Quart Cinturo el Vial de Cornisa o el Vial Interpolar estan prenent cada cop mes protagonisme dins els projectes de la Generalitat, però no s’inclou cap projecte important que promocioni l’us de la bicicleta.

Una xarxa de transport definida sota els criteris de mobilitat sostenible ha d'incloure la implantació de corredors per bicicletes segurs, ja que es tracta d'un mitjà accessible, flexible, relativament ràpid, sa i ecològic que pot substituir de forma eficaç el vehicle privat en els recorreguts quotidians inferiors als 7 km. Catalunya només compta amb dos Vies Verdes, una a la província de Girona "La Ruta del Ferro" i l'altre a la província de Tarragona "Baix Ebre". Aquest projecte proposa crear-ne una de nova a la província de Barcelona, La Vía Verda del Vallès, Camí Verd.

La planificació de la mobilitat sostenible comença pensant en els vianants, els ciclistes, els passatgers de transport públic i els distribuïdors de mercaderies.

Una vegada estiguin satisfetes les necessitats d'aquests usuaris, es pot preveure la possibilitat d'atendre els conductors de cotxes i l'aparcament.

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Planell i accessos
Què és una Vía Verda?
Vía Verda del Vallès, Camí Verd - www.camiverd.org - copyright 2009